Sommarträff i Nagu

30.07.2021 kl. 14.00 – 18.00

Fredagen 30.7.2021 kl. 14.00

Sommarträff i Nagu

Svenska Klubben i Åbo inbjuder som en nyhet för i år till sommarträff i form av en lunch på Restaurang L’Escale, Nagu Kyrkbacken, fredagen den 30 juli kl. 14.00.

Vi har förlängt anmälningstiden till 30.6.2021.

Efter lunchen vandrar vi till Sjöfartshuset, som också är beläget på Kyrkbacken. Som ciceron har vi donatorn sjöfartsrådet Kaj Engblom. Utställningarna berättar om stolta sjöfartstraditioner på orten från 1800-talets början fram till idag. Tyngdpunkten i landets seglation fanns från och med mitten på 1800-talet i den åboländska skärgården och hela bygden med allt från ståndspersoner till torpare var involverade i den livliga seglationen. Nagu var under 1800-talet den största seglationssocknen om man ser till dräktigheten och det byggdes nya segelfartyg årligen. I utställningen berättas i ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, redare och besättning. I basutställningen kan man också bekanta sig med ång- och lastfartygens historia och ett helt rum i sjöfartshuset berättar om modellbyggaren Åke Sandvalls liv och verk.

Till sommarträffen är alla herr- och dammedlemmar avec välkomna.
Anmälan senast 30.6.2021 till kansliet@svenskaklubben.fi.
Du kan komma till sommarträffen med bil, skärgårdsbuss, förbindelsebåt eller egen båt.

Trevligt vore också om medlemmar med plats i egen båt kunde bjuda icke-båtburna medlemmar på båtresa till och från träffen. Till sjöss är det ju båtens skeppare som bestämmer och ansvar för färdens och besättningens säkerhet och trivsel, flytvästar, lämplig klädsel, osv. Dessa saker överenskommes direkt mellan skeppare och passagerare, Klubben hjälper bara till med att förmedla kontakten.

Mer info i sommarbrevet.