Årsmöte

25 Mars 2021 kl. 18.00–21.00
Årsmötet hålls på distans. Du hittar mer Information samt länk till möteshandlingarna på medlemssidorna:https://www.svenskaklubben.fi/sv/for_medlemmar/