Besök från Helsingfors

27.05.2021 kl. 18.30 – 21.30
Svenska Klubben från Helsingfors besöker oss