Besök från Helsingfors

27 Maj 2021 kl. 18.30–21.30
Svenska Klubben från Helsingfors besöker oss