Inhiberad:Casagrande och Verdandihuset

27 Januari 2022 kl. 18.30–20.00

P.g.a. de begränsningar som råder inhiberas programmet. Vi hoppas kunna ordna det senare.

Vi besöker leksaksmuséet i Casagrandes leksaksbutik samt en lägenhet i Verdandihuset. Indelning i två grupper som byter plats.