Årsmöte

24.03.2022 kl. 18.00 – 20.00

Klubbens årsmöte hålls på restaurang Oobu.

Välkommen på Svenska Klubben i Åbos årsmöte som hålls torsdagen den 24 mars kl. 18.00 på restaurang Oobu.
Efter mötet och föredraget kan man äta middag, anmälningar till restaurangen i vanlig ordning.
Stadgeenliga ärenden behandlas. Se närmare information på medlemssidorna.

Efter årsmötet presenterar författaren Maria Ekman-Kolari affärsmannen Allan Hjelt.

Allan Hjelt (1885-1945) var en framgångsrik Finlandssvensk affärsman vars liv och karriär är starkt sammankopplade med den finländska industrin och i byggandet av det moderna Helsingfors. Han var också känd mecenat för våra främsta konstnärer, formgivare och arkitekter. Därtill spelade han en viktig roll vid anskaffandet av försvarsmateriel under såväl vinterkriget samt fortsättningskriget.

Allan Hjelt hade också koppling till Åbo. Allan Hjelts svärfar konsul Conrad Spoof var en eldsjäl för finlandssvenska frågor och tog initiativ hösten 1917 till grundandet av stiftelsen för Åbo Akademi. Han fick med sin svärson som tydligt visade sitt samhällsengagemang som finansiär. Bland de 35 donatorer som var och en skänkte 100 000 mark  fanns, förutom Conrad Spoof och Allan Hjelt,  bland andra Eric, Ernst och Magnus Dahlström, Berndt och Edgar Grönblom, Felix och Viktor Heikel, Fredrik Helsingius, Greta von Julin, Henning von Rettig och Carolus Wrede och Filip Armfelt.

Syftet med Akademistiftelsen var att avkastningen av donationen om 3,5 miljoner mark skulle upprätthålla en högskola i Åbo med svenska som undervisningsspråk. Åbo Akademi grundades år 1918.