Malin Ahlbeck om läget i Ukraina

31 Mars 2022 kl. 18.30–20.00

Malin Ahlbeck från Kiev informerar om läget i Ukraina. Då Ryssland anföll Ukraina bestämde familjen sig för att fly. Ahlbeck informerar om situationen i Ukraina.

Företagsbesöket till Turun Sanomat har skjutits upp. Vi får höraTimo Ketonen som är VD för Aboa Advest och delägare i TS-yhtymä presentera TS vid en senare tidpunkt.