Vi besöker Helsingfors

20.04.2022 kl. 14.30 – 21.00
Vi besöker Svenska Klubben i Helsingfors. Bussen startar 14.30 från Åbo. Anmälningar senast 13.4 till kansliets epost. Välkommen!