Vi besöker Söderlångvik

05.05.2022 kl. 16.30 – 22.00

Vi besöker Söderlångvik gård i Dragsfjärd.
Vi blir guidade i Söderlångviks huvudbyggnad som sedan år 1965 har fungerat som ett konst- och personhistoriskt museum. Muséet har genomgått en omsorgsfull restaurering som blev klar 2021.
Efter museibesöket äter vi middag på restaurangen. Buffén kostar 25,00 per person och betalas på plats. Klubben bjuder på inträde, guidning och busstransport.

Bussen startar 16.30 från busshållplatsen vid Slottsgatan 16 i Åbo och är tillbaka ca 22.00.

Anmäl dig senast 2.5 till kansliet@svenskaklubben.fi

Välkommen!