Entimmeståget till Helsingfors

27.10.2022 kl. 18.30 – 21.00

Entimmeståget till Helsingfors.
Projektchef Max Lagerström från Sweco och Tunnin Juna Oy informerar om planerna.

Förbindelsesträckan Helsingfors–Åbo är en av Finlands livligaste banavsnitt för persontrafik. Nu planerar man en snabb dubbelspårig tågförbindelse som ska förkorta restiden mellan städerna, erbjuda nya möjligheter till tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för närtrafikens utveckling.

Anmälning som vanligt till Oobu senast på måndagen med e-post till info(X)oobu.fi. Om du inte har möjlighet att skicka e-post kan du skicka ett sms till 0400 551 268.

Välkommen!