Besök till Nylands brigad

24 November 2022 kl. 15.30–21.00

Besök till Dragsvik där brigadkommendör Juha Kilpi presenterar brigadens verksamhet.

Bussen startar kl. 15.30 från busshållplatsen vid Slottsgatan 16.
Anmäl dig senast 20.11 per epost till kansliet.

Välkommen med!