Besök till Nylands brigad

24.11.2022 kl. 15.30 – 21.00

Besök till Dragsvik där brigadkommendör Juha Kilpi presenterar brigadens verksamhet.

Bussen startar kl. 15.30 från busshållplatsen vid Slottsgatan 16.
Anmäl dig senast 20.11 per epost till kansliet.

Välkommen med!