Årsmöte

30 Mars 2023 kl. 18.30–20.00

Svenska Klubben i Åbo rf.s årsmöte hålls i restaurang Oobu.