Grön omställning inom den tunga industrin

19 Oktober 2023 kl. 18.30–21.00

Den gröna omställningen i den tunga industrin;

Doktor Magnus Gustafsson, partner i PBI