Grön omställning inom den tunga industrin

19.10.2023 kl. 18.30 – 21.00

Den gröna omställningen i den tunga industrin;

Doktor Magnus Gustafsson, partner i PBI