Årsmöte

04.04.2024 kl. 18.30 – 20.00
Svenska Klubben i Åbos stadgeenliga årsmöte