Skrivandet och identitet i en föränderlig värld

21.03.2024 kl. 18.30 – 21.00

Skrivandet och identitet i en föränderlig värld; Författare Zinaida Lindén