Hur säkra svenska språkets ställning i Åbo

11.04.2024 kl. 18.30 – 21.00

11.4 Torsdag kl 18:30; Hur säkra svenska språkets ställning i Åbo,
Borgmästare, ordförande för Svenska Nu; Minna Arve