Företagsbesök TS-yhtymä

31 Mars 2022 kl. 18.30–20.00

Vi gör ett företagsbesök till Turun Sanomat. Timo Ketonen som är VD för Aboa Advest och delägare i TS-yhtymä persenterar TS idag då omvärlden ändrar.