Vi besöker Helsingfors

20 April 2022 kl. 18.00–21.00
Vi besöker Svenska Klubben i Helsingfors (obs! onsdag)