Besök på Turun Sanomat

08.02.2023 kl. 18.00 – 21.00

TS-Yhtymä idag då omvärlden förändras

Vi besöker TS-Yhtymä på Köpmansgatan. Observera tidpunkten, träff exakt kl. 18.00.
Vår värd är Timo Ketonen som är VD i Aboa Advest Oy och delägare i TS-Yhtymä

Anmäl dig till Marika Doepel (marika.doepel(a)fimnet.fi eller SMS 0400741977) senast torsdagen 2.8 och för middagen till Oobu senast måndagen 6.2 med e-post till info(at)oobu.fi eller sms till 0400 551 268.