Vappmingel

30 April 2023 kl. 18.30–21.00

Valborg - vappmingel

Valborgsminglet hålls på restaurang Oobu och det är en avectillställning.

Gemensamt med herrarna.