AI - artificiell intelligens

11 Oktober 2023 kl. 18.30–21.00

AI, Artificiell Intelligens, hur använda Chat GPT4 för daglig kreativitet. Föredrag av Senior Creative Director Teija Himberg.