AI - artificiell intelligens

11.10.2023 kl. 18.30 – 21.00

AI, Artificiell Intelligens, hur använda Chat GPT4 för daglig kreativitet. Föredrag av Senior Creative Director Teija Himberg.