Sommarträff

29 Juli 2022 kl. 12.00–20.00

Vi återkommer till exakta tidpunkter, detaljer och anmälningsförfarandet. Gemensamt program med herrarna.

Avec-tillställning,