Utfärd till Paddais Gård i Sagu

11 Maj 2023 kl. 18.30–21.00

11.5 Utfärd till Paddais Gård i Sagu, värd Ville Rosenlew