Att ro över Atlanten

05.10.2023 kl. 18.30 – 21.00

Markus Mustelin berättar om sin rodderfarenhet över Atlanten.