Att ro över Atlanten

05 Oktober 2023 kl. 18.30–21.00

Markus Mustelin berättar om sin rodderfarenhet över Atlanten.