Åbo Turnförening 140 år

16.11.2023 kl. 18.30 – 21.00

Ordförande för Åbo Turnförening Markus Blomquist om föreningens 140 år.