Båtträff med kräftskiva

11.08.2023 kl. 18.00 – 21.00

Bryggplatser har reserverats vid den ostligaste pontonen. Hamnavgiften 33 € per båt (el ingår i avgiften). Varje båt betalar själv hamnavgiften.
De 30 först anmälda ryms med.  Anmälan till Anders Edgren (ya.edgrenXgmail.com ) senast 28 juli 2023
Ange skepparens och båtens namn samt totala antalet personer och eventuellt specialdieter.


Mer detaljer om tidtabell, menyn och övriga arrangemang informeras senare.