Mia Åkerfelt: Det dukade bordet

19 Maj 2021 kl. 18.30–21.30
Det dukade bordet - måltidens konst- och kulturhistoria

FD Mia Åkerfelt är universitetslärare i konstvetenskap vid Åbo Akademi och forskare i arkitekturhistoria. Måltiden i vardag och fest har under århundradenas gång varit ett populärt motiv inom konsten. Dessa avbildningar utgör en viktig del i forskningen kring måltiden som kulturfenomen. Vad kan konsten berätta om hur man umgåtts kring mat? Hur speglas förändringar i kulturen i det föremålsbestånd och de traditioner som omger våra måltider? I föredraget granskas vändpunkter i måltidshistorian utgående från konstverk, serviser och måltidstradition från antiken till nutid.
    


Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Auragatan 1 F, ÅBO 

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning