OBS! Anmälningsförfarandet

21.11.2020 kl. 11:16
Du bör alltid anmäla dig direkt till restaurangen.

Du bör alltid anmäla dig direkt till restaurangen

Alla möten hålls i restaurang Oobu. Anmälningar till www.oobu.fi (TABLEONLINE med notering Svenska Klubben möte) eller e-mail marina.bjorkenheim(at)oobu.fi eller per telefon 0400-911171 senast föregående dag före kl. 12. Anmälan till julmiddagen senast 1 vecka före.

TABLEONLINE reserveringen är att föredra då kan man lägga in allergier eller andra meddelanden där och genast får bekräftelse på reserveringen. Notera att göra reserveringen för en person då du använder TABLEONLINE reserveringen.

Avvikande anmälningsförfarande meddelas i samband med annonseringen. Luncherna kräver ingen anmälan.