ÅRSMÖTESINFO OCH HÖSTPROGRAM

17.06.2020 kl. 16:16
Information om framskjutna årsmötet och preliminärt program för hösten.

Viktig information till klubbens medlemmar
Vi har upplevt en speciell vår med många utmaningar. I klubben har vi väntat på att få uppta
verksamheten igen. Nu när samhället så småningom kommer igång och restriktionerna
upphävts har styrelsen kunnat planera höstens verksamhet samt årsmötet som sköts upp i
våras. Till följd av situationen kommer föreningens tidning Klubbliv ut ca 1 månad senare än
normalt. I denna epost hittar du information om både årsmötet och höstens preliminära
program.


Kallelse till årsmöte
Styrelsen fastställde den 15.6 att årsmötet hålls torsdagen den 10.9. kl. 18.00. Plats bestäms
senare. Stadgeenliga ärenden behandlas inklusive val av ordförande samt av de
styrelsemedlemmar som är i tur att avgå. Finlands riksdag har godkänt en temporär lag som
gäller års- och vårmöten. Lagen tillåter föreningar att senast den 30.9.2020 ordna sitt
föreningsmöte samt tillåta röstning med hjälp av ombud. Ett ombud får dock ha högst 10
procent av de vid mötet företrädda medlemmarnas röstetal.
Hittills har två kandidater visat intresse för ordförandeposten, dvs. Markus Blomquist och
Henrik Halonen. Även andra personer har möjlighet att anmäla sitt intresse och ombeds
meddela styrelsen om detta senast 31.7.2020 per e-post till kansliet@svenskaklubben.fi.
Klubbens styrelse kommer i augusti att skicka ut ett brev med presentation
av ordförandekandidaterna, anvisningar för eventuella ombud, anmälningsförfarande samt
möteshandlingar. I brevet bifogas faktura för betalning av medlemsavgiften för innevarande
år. Brevet skickas per post för att kunna nå också de medlemmar som inte har e-post.


Välkommen med på höstens program!


SVENSKA KLUBBENS HERRPROGRAM HÖSTEN 2020
10.9 Årsmötet
17.9 ÅST: Över isen
24.9 Åbo hamn idag och imorgon; Erik Söderholm VD för Åbo hamn
1.10 Kakolabesök
8.10 Klubbafton
15.10 Somalia Security Reform; Marina Toivonen
29.10 Oscar Winberg analyserar presidentvalet i USA
5.11 Klubbafton
12.11 Ekonomin efter Coronan; Christer K Lindholm
19.11 Klubbafton
26.11 VD Dan Björklöf från Ajatec berättar bl.a. om 3-D framställning och planering av
prototyper
3.12 Klubbafton
10.12 Skinkguerren
17.12 Julfesten


SVENSKA KLUBBENS DAMPROGRAM HÖSTEN 2020
Klubbaftnar för damer en onsdag i månaden kl. 18.30. Ytterligare information annonseras i
ÅU lördagen före respektive onsdag samt på klubbens webbplats.
Torsdagen den 10 september (OBS!) kl. 18.00: Årsmöte
Onsdagen den 16 september kl. 18.30: Journalist Torbjörn Kevin: ”Carl Gustaf Eschner –
donerande doldis”.
Torsdagen (obs!) den 17 september kl. 19.00 : Vi ser pjäsen ”Hemåt över isen” på ÅST. Avectillställning, gemensam för damer och herrar. Se närmare detaljer i ÅU och på klubbens
webbplats.
Onsdagen den 14 oktober kl. 18.30: Professor Björn Vikström, universitetslärare i teologisk
etik med religionsfilosofi, Åbo Akademi: ”Gästfrihet”.
Onsdagen den 11 november kl. 18.30: Libbe Sumelius: ”Min resa till det otroliga Indien”.
Onsdagen den 16 december kl. 18.30: Julfest med julbord och besök av lucia med följe.
 

Nils-Erik Bystedt

Svenska Klubben i Åbo r.f.
Auragatan 1 F
20100 ÅBO

Besöksadress:
Västra Strandgatan 9

kansliet(at)svenskaklubben.fi
040-3539905

 
Dataskyddsbeskrivning